Wzrost świadomości i wiedzy na temat zapobiegania marnowaniu jedzenia w szkołach poprzez popularyzację zasad prawidłowego żywienia bez marnowania. Akcja zorganizowana w ramach Światowego Dnia Żywności

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
16.10.2018 godz. 15.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
16.10.2018 godz. 16.00
W sprawie
Wzrost świadomości i wiedzy na temat zapobiegania marnowaniu jedzenia w szkołach poprzez popularyzację zasad prawidłowego żywienia bez marnowania. Akcja zorganizowana w ramach Światowego Dnia Żywności
Organizator
Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok
Powrót na początek strony