Manifestacja Pamięci - wkład Służby Poczty Królewskiej w umacnianie i rozwój Państwa Polskiego, związana z III Biegiem Pocztyliona 2018r. o tematyce: 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 460 rocznicy utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 300 rocznicą koronacji MB Trockiej, 335 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki od strony Pierzei Zachodniej.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
04.09.2018r.godz.16.30
Termin zgromadzenia (zakończenie)
04.09.2018r.godz. 20.00
W sprawie
Manifestacja Pamięci - wkład Służby Poczty Królewskiej w umacnianie i rozwój Państwa Polskiego, związana z III Biegiem Pocztyliona 2018r. o tematyce: 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 460 rocznicy utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 300 rocznicą koronacji MB Trockiej, 335 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej.
Organizator
Osoba fizyczna.
Powrót na początek strony