III Bieg Pocztyliona - manifestacja pamięci - wkład Służby Poczty Królewskiej w umacnianie i rozwój Państwa Polskiego

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki (pierzeja zachodnia)
Trasa przemarszu
ul. Baranowicka (od granicy miasta), ul. Nowowarszawska, ul. Branickiego, ul. Kilińskiego, Rynek Kościuszki (pierzeja zachodnia)
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
04.09.2018r. godz. 16.30
Termin zgromadzenia (zakończenie)
04.09.2018r. godz.19.30
W sprawie
III Bieg Pocztyliona - manifestacja pamięci - wkład Służby Poczty Królewskiej w umacnianie i rozwój Państwa Polskiego - ODWOŁANO
Organizator
Polonijny Klub Aktywności Sportowych
Powrót na początek strony