Popularyzacja wrotkarstwa jako środka transportu w mieście,zwrócenie uwagi na potrzeby rolkarzy oraz luki prawne dotyczące tego środka transportu

Miejsce zgromadzenia
Park Planty od strony fontann
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
1.04.2017r godz.11.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
1.04.2017r godz. 15.00
W sprawie
Popularyzacja wrotkarstwa jako środka transportu w mieście,zwrócenie uwagi na potrzeby rolkarzy oraz luki prawne dotyczące tego środka transportu
Organizator
Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony