" Cała Puszcza Białowieska Parkiem Narodowym ", akcja informacyjno-edukacyjna

Miejsce zgromadzenia
Chodnik przed budynkiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Lipowa 51 w Białymstoku
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
13.10.2017r godz. 15.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
13.10.2017r godz. 19.00
W sprawie
" Cała Puszcza Białowieska Parkiem Narodowym ", akcja informacyjno-edukacyjna
Organizator
Rafał Kosno

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony