Pikieta przeciw próbie odebrania świadczeń pracowniczych związanych z pracą w energetyce

Miejsce zgromadzenia
Parking przed siedzibą Enea Ciepło Sp.z o.o. ( były MPEC Białystok) ul.Warszawska 27
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
28.02.2018r.godz.10.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
28.02.2018r.godz.14.00
W sprawie
Pikieta przeciw próbie odebrania świadczeń pracowniczych związanych z pracą w energetyce -odwołane
Organizator
Organizacja Podzakładowa NSZZ ,,Solidarność" w Enea Wytwarzanie Sp.o.o.-Segment Ciepło

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony