Obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Miejsce zgromadzenia
Plac przy kościele Św. Rocha
Trasa przemarszu
Plac przy kościele Św. Rocha - Lipowa 20
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
13.12.2017 Godz. 18.45
Termin zgromadzenia (zakończenie)
13.12.2017 Godz. 21.00
W sprawie
Obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku
Powrót na początek strony