DOŚ-I.6222.1.15.2020 - BIA1040_A ul.Sybiraków 2 - informacja zmiana danych

Tytuł
BIA1040_A ul.Sybiraków 2 - Informacja zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Spółka z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.15.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-05-20

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: