DOŚ-I.6222.1.6.2020 - BIA1014_B ul. M.C.-Skłodowskiej 24a - informacja zmiana danych

Tytuł
BIA1014_B ul. M.C.-Skłodowskiej 24a - Informacja zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Spółka z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.6.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-04-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: