DOŚ-I.6222.1.64.2020 - stacja elektroenergetyczna 220_110_15 kV GPZ-1 ul. Narewska 1 - informacja o likwidacji

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.64.2020 - stacja elektroenergetyczna 220_110_15 kV GPZ-1 ul. Narewska 1 - informacja o likwidacji
Oznaczenie prowadzącego instalację
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.64.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-12-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: