DOŚ-I.6222.1.45.2020 - 24042 (96027N!) ul. Kolonia Bagnówka 3 dz. 166_1 - informacja o zmianie danych

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.45.2020 - 24042 (96027N!) ul. Kolonia Bagnówka 3 dz. 166_1 - informacja o zmianie danych
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.45.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-09-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: