DOŚ-I.6222.1.5.2020 - 1450(96940N!) GRABÓWKA ul. Ciołkowskiego dz. nr 1502/1 - informacja zmiana danych

Tytuł
1450(96940N!) GRABÓWKA ul. Ciołkowskiego dz. nr 1502/1 - Informacja zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
Orange Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.5.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-04-10

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: