DOŚ-I.6222.1.7.2020 - BIA1006_F ul. Kopernika 5a - informacja zmiana danych

Tytuł
BIA1006_F ul. Kopernika 5a - Informacja zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Spółka z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.7.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-04-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: