DOŚ-I.6222.1.59.2020 - 1335 (96984 N!) BIAWAR ul. Jana Pawła II 57 - Informacja o zmianie danych

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.59.2020 - 1335 (96984 N!) BIAWAR ul. Jana Pawła II 57 - Informacja o zmianie danych
Oznaczenie prowadzącego instalację
Orange Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.59.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-11-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: