DOŚ-I.6222.1.10.2020 - 24005 (96006N!) ul. Octowa 1 - informacja zmiana danych

Tytuł
24005 (96006N!) ul. Octowa 1 - Informacja zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.10.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-05-04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: