DOŚ-I.6222.1.51.2020 - BT11668 BIA ZWIERZYNIEC ul. Cieszyńska 3 - informacja o zmianie danych

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.51.2020 - BT11668 BIA ZWIERZYNIEC ul. Cieszyńska 3 - informacja o zmianie danych
Oznaczenie prowadzącego instalację
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.51.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-10-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: