DOŚ-I.6222.1.63.2020 - BT11996 ul. Przędzalnia 8 - informacja o zmianie danych

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.63.2020 - BT11996 ul. Przędzalniana 8 - informacja o zmianie danych
Oznaczenie prowadzącego instalację
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.63.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-11-30

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: