DOŚ-I.6222.1.55.2020 - 24039 (96025N!) ul. Gen. Wł. Andersa 5 - informacja o zmianie danych

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.55.2020 - 24039 (96025N!) ul. Gen. Wł. Andersa 5 - informacja o zmianie danych
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.55.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-11-06

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: