DOŚ-I.6222.1.39.2020 - 24307(N!96075) WBI_BIALYSTOK_KSJPOPIELU12 - ul. Ks. J. Popiełuszki 120 - informacja o zmianie danych

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.39.2020 - 24307(N!96075) WBI_BIALYSTOK_KSJPOPIELU12 - ul. Ks. J. Popiełuszki 120 - informacja o zmianie danych
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.39.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-08-20

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: