DOŚ-I.6222.1.3.2020 - 24032 (96021N!) ul. 42 Pułku Piechoty 62 - Informacja zmiana danych

Tytuł
24032 (96021N!) ul. 42 Pułku Piechoty 62 - Informacja zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.3.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-03-11

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: