DOŚ-I.6222.1.14.2020 - 1347 (96976N!) WIEŻA CIŚNIEN ul. Kopernika 56 - informacja zmiana danych

Tytuł
1347 (96976N!) WIEŻA CIŚNIEN ul. Kopernika 56 - Informacja zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
Orange Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.14.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-05-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: