DOŚ-I.6222.1.55.2023 inf. o zmianie danych z instalacji wytw. pole elektromagnetyczne 27244(96494N!) ul. Produkcyjna 115

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.55.2023 inf. o zmianie danych z instalacji wytw. pole elektromagnetyczne 27244(96494N!) ul. Produkcyjna 115
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.55.2023
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2023-09-14

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony