DOŚ-I.6222.1.89.2023 zm. nieistotna do zgł. inst. wytw. PEM BIA1048A ul. Nowosielska 6

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.89.2023 zm. nieistotna do zgł. inst. wytw. PEM BIA1048A ul. Nowosielska 6
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.89.2023
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2023-12-08
Powrót na początek strony