DOŚ-I.6222.1.62.2023 zmiana param. inst. o char. nieist. BT11669_BIAŁYSTOK FASTY ul. Przędzalniana 8

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.62.2023 zmiana param. inst. o char. nieist. BT11669_BIAŁYSTOK FASTY ul. Przędzalniana 8
Oznaczenie prowadzącego instalację
TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.62.2023
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2023-09-27
Powrót na początek strony