DOŚ-I.6222.1.27.2023 -aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BIA1021D ul. Gen.Stanisława Maczka 29

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.27.2023 -aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BIA1021D ul. Gen.Stanisława Maczka 29
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.27.2023
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2023-06-26
Powrót na początek strony