DOŚ-I.6222.1.56.2023 inf. o zmianie danych z instalacji wytw. pole elektromagnetyczne 24044(96028N!) ul. Sienkiewicza 49

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.56.2023 inf. o zmianie danych z instalacji wytw. pole elektromagnetyczne 24044(96028N!) ul. Sienkiewicza 49
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.56.2023
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2023-09-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony