DOŚ-I.6222.1.80.2023 zakończenie ekspl. inst. wytw. PEM (96329N!) LEMANS_WSA_BIALYSTOK ul. Sienkiewicza 84

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.80.2023 zakończenie ekspl. inst. wytw. PEM (96329N!) LEMANS_WSA_BIALYSTOK ul. Sienkiewicza 84
Oznaczenie prowadzącego instalację
Orange Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.80.2023
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2023-10-13
Powrót na początek strony