DOŚ-I.6222.1.28.2023- aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BIA1015A ul. Wołodyjowskiego 5

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.28.2023- aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BIA1015A ul. Wołodyjowskiego 5
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.28.2023
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2023-06-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony