Dowód osobisty

E-kolejka - opis procedury

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Zamów Kolejkę przy wybranej sprawie i wybrać dzień oraz godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W przypadku podania adresu e-mail po wcześniejszej akceptacji regulaminu, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres.

W wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer telefonu (podany przy rezerwacji) na monitorze dotykowym automatu biletowego w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 3/5.

Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z procedurą wybranej sprawy.

System rezerwacji wizyt odnotowuje spóźnienie jako rezygnację z umówionej wizyty!

Ekolejka

DOWÓD OSOBISTY

Lista Spraw - proceduryEKolejka

Odbiór dowodu osobistego

zamów kolejkę

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia

zamów kolejkę

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

zamów kolejkę

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.