Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Białymstoku na platformie ePUAP:

  1. Identyfikator ePUAP Urzędu Miejskiego w Białymstoku: UMwB
  2. Adres skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Białymstoku: /UMwB/skrytka
  3. Rozmiar Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP wynosi 10 MB.
  4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki Ppodawczej na platformie ePUAP wynosi 5 MB.

Link przekierowujący na platformę ePUAP


Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to pendrive, płyta CD lub płyta DVD.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to pendrive lub płyta CD-RW.


Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) 


Urzędowe poświadczenie odbioru:

urzędowe poświadczenie odbioru wystawione przez Urząd Miejski w Białymstoku może być zapisane na dowolnym nośniku danych obsługiwanym przez komputer interesanta korzystającego z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony