Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

do Urzędu Miejskiego w Białymstoku dokumenty elektroniczne można dostarczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest pod adresem: Elektroniczna Skrzynka Podawcza, który to adres przekierowuje na odpowiednią stronę portalu ePUAP.

Identyfikator ePUAP: UMwB
Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka

Rozmiar Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie EPUAP wynosi 10 MB.

  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie EPUAP wynosi 5 MB.

 

Urząd Miejski w Białymstoku posiada również elektroniczną skrzynkę podawczą na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia, Elektroniczna Skrzynka Podawcza CU WP

Rozmiar Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie CU WP wynosi 10 MB.

  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na CU wynosi 5 MB.

Ponadto za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej mogą być przesyłane do Urzędu wnioski:

  • o udostępnienie informacji nie publikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
  • wniosek o udostępnienie danych z rejestrów publicznych Urzędu.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to pendrive, płyta CD lub płyta DVD.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to pendrive lub płyta CD-RW.


Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) 


Urzędowe poświadczenie odbioru:

urzędowe poświadczenie odbioru wystawione przez Urząd Miejski w Białymstoku może być zapisane na dowolnym nośniku danych obsługiwanym przez komputer interesanta korzystającego z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.