Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Pojazd,Kierowca)

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW(Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych):

Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu link przekierowujący na strone PWPW - Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca PWPW 

Opis związany z usługą można odnaleść na stronie link przekierowujący na stronę PWPW - ESP Pojazd i Kierowca PWPW - Zakres i warunki świadczenia usług

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

    1. podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
    2. bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podstawy prawne:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (z 2009 r. Dz. U. Nr 9, poz. 46), z dniem 30 marca 2010 r. wprowadzono możliwość złożenia wniosku elektronicznego do organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (z 2009 r. Dz. U. Nr 74, poz. 634), z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono możliwość złożenia wniosku elektronicznego do organu właściwego do spraw rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Powrót na początek strony