Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Pojazd,Kierowca)

Sprawy, które mo偶na za艂atwi膰 poprzez skrzynk臋 podawcz膮 PWPW(Polska Wytwórnia Papierów Warto艣ciowych):

Wniosek mo偶na z艂o偶y膰 po zalogowaniu si臋 do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca PWPW 

Opis zwi膮zany z us艂ug膮 mo偶na odnale艣膰 na stronie ESP Pojazd i Kierowca PWPW - Zakres i warunki 艣wiadczenia us艂ug

Wype艂niony formularz wniosku elektronicznego opatruje si臋:

    1. podpisem stanowi膮cym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskuj膮cej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustaw膮 z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiotów realizuj膮cych zadania publiczne, albo
    2. bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podstawy prawne:

Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniaj膮cym rozporz膮dzenie w sprawie wydawania uprawnie艅 do kierowania pojazdami (z 2009 r. Dz. U. Nr 9, poz. 46), z dniem 30 marca 2010 r. wprowadzono mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia wniosku elektronicznego do organu w艂a艣ciwego do spraw wydawania praw jazdy za po艣rednictwem 艣rodków komunikacji elektronicznej.

Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniaj膮cym rozporz膮dzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (z 2009 r. Dz. U. Nr 74, poz. 634), z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia wniosku elektronicznego do organu w艂a艣ciwego do spraw rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów za po艣rednictwem 艣rodków komunikacji elektronicznej.