Odbiór dowodu osobistego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

 1. Dowód osobisty można odebrać:
  • osobiście w urzędzie gminy,
  • przez rodzica albo opiekuna osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność osoby powyżej 5 roku życia, jeśli wniosek był złożony drogą elektroniczną,
  • osobiście, przez rodzica albo kuratora osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • przez  składającego pełnomocnictwo szczególne, jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu posiadacza dokumentu lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu.
 2. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 3. Wraz z dowodem osobistym zawierającym certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego posiadaczowi dowodu przekazywany jest zabezpieczony dokument z kodem PUK. Dokument ten przekazywany jest wyłącznie posiadaczowi dowodu osobistego (nie będzie przekazany przedstawicielowi ustawowemu posiadacza dowodu ani jego pełnomocnikowi).
 4. Posiadacz dowodu osobistego może zrezygnować z odbioru dokumentu z kodem PUK. W takim przypadku dokument ten będzie przechowywany w organie gminy w dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Odbioru kodu PUK będzie można dokonać w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
 5. Odbierając dowód osobisty wraz z zabezpieczonym dokumentem z kodem PUK, obywatel może zrealizować procedurę nadania osobistych kodów PIN w celu uruchomienia certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (PIN1 czterocyfrowy) oraz certyfikatu podpisu osobistego (PIN2 sześciocyfrowy). Kody PIN1 i PIN2 należy ustalić przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu.
 6. Posiadacz dowodu osobistego może zrezygnować z procedury nadania osobistych kodów PIN przy odbiorze dowodu osobistego. Będzie mógł nadać osobiste kody PIN w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne


Opłaty

brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 1
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie odbioru dowodu osobistego

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru na stronie obywatel.gov.plSprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru na stronie obywatel.gov.pl


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2798 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U.2022.1431 t.j. z dnia 2022.07.07)
Powrót na początek strony