2006

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
V/22/06 19.12.2006 w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku.
V/21/06 19.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz szczegółowych zasad, trybu i wysokości ich przyznawania.
V/20/06 19.12.2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.
V/19/06 19.12.2006 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
V/18/06 19.12.2006 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
V/17/06 19.12.2006 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
V/16/06 19.12.2006 w sprawie określenia maksymalnej wysokości kwoty poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2007 roku
V/15/06 19.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego
V/14/06 19.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2006 r.
IV/13/06 12.12.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku
IV/12/06 12.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Ładu Publicznego
IV/11/06 12.12.2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
IV/10/06 12.12.2006 w sprawie powołania Sekretarza Miasta
IV/9/06 12.12.2006 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta
IV/8/06 12.12.2006 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Finansów Publicznych i Rozwoju Miasta
IV/7/06 12.12.2006 w sprawie wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku
III/6/06 05.12.2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
II/5/06 05.12.2006 w sprawie określenia zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006
I/4/06 27.11.2006 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku
I/3/06 27.11.2006 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku
I/2/06 27.11.2006 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku
I/1/06 27.11.2006 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku