Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 428 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XXVIII/428/20

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 15 – Dojlidy

Nr uchwały: XXVIII/428/20

Data uchwalenia: 2020-08-24

Uchwała nr XXVIII/427/20

W sprawie: wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Nr uchwały: XXVIII/427/20

Data uchwalenia: 2020-08-24

Uchwała nr XXVIII/426/20

W sprawie: zaliczenia odcinka ulicy Bitwy Białostockiej do kategorii dróg gminnych

Nr uchwały: XXVIII/426/20

Data uchwalenia: 2020-08-24

Uchwała nr XXVIII/425/20

W sprawie: pozbawienia odcinka ulicy Bitwy Białostockiej kategorii drogi powiatowej

Nr uchwały: XXVIII/425/20

Data uchwalenia: 2020-08-24

Uchwała nr XXVIII/424/20

W sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”

Nr uchwały: XXVIII/424/20

Data uchwalenia: 2020-08-24

Uchwała nr XXVIII/423/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

Nr uchwały: XXVIII/423/20

Data uchwalenia: 2020-08-24

Uchwała nr XXVIII/422/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

Nr uchwały: XXVIII/422/20

Data uchwalenia: 2020-08-24

Uchwała nr XXVII/421/20

W sprawie: nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

Nr uchwały: XXVII/421/20

Data uchwalenia: 2020-07-09

Uchwała nr XXVII/420/20

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski

Nr uchwały: XXVII/420/20

Data uchwalenia: 2020-07-09

Uchwała nr XXVII/419/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

Nr uchwały: XXVII/419/20

Data uchwalenia: 2020-07-09

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.