Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 554 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XXXVII/554/21

W sprawie: ustalenia diet radnym

Nr uchwały: XXXVII/554/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/553/21

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta

Nr uchwały: XXXVII/553/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/552/21

W sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji

Nr uchwały: XXXVII/552/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/551/21

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Łąkowej oraz Jana III Sobieskiego,

Nr uchwały: XXXVII/551/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/550/21

W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Nr uchwały: XXXVII/550/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/549/21

W sprawie: zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021

Nr uchwały: XXXVII/549/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/548/21

W sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Nr uchwały: XXXVII/548/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/547/21

W sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

Nr uchwały: XXXVII/547/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/546/21

W sprawie: pozbawienia części ulicy Pułkowej kategorii drogi gminnej

Nr uchwały: XXXVII/546/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/545/21

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 13 – Skorupy

Nr uchwały: XXXVII/545/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/544/21

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady

Nr uchwały: XXXVII/544/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Uchwała nr XXXVII/543/21

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 29 – Bagnówka

Nr uchwały: XXXVII/543/21

Data uchwalenia: 2021-03-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.