Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 320 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XIX/319/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej

Nr uchwały: XIX/319/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/318/20

W sprawie: konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego

Nr uchwały: XIX/318/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/317/20

W sprawie: stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwały

Nr uchwały: XIX/317/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/316/20

W sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Nr uchwały: XIX/316/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/315/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Nr uchwały: XIX/315/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/314/20

W sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Nr uchwały: XIX/314/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/313/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Nr uchwały: XIX/313/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/312/20

W sprawie: zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie

Nr uchwały: XIX/312/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/311/20

W sprawie: zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom

Nr uchwały: XIX/311/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Uchwała nr XIX/310/20

W sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce

Nr uchwały: XIX/310/20

Data uchwalenia: 2020-01-15

Feedback