Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 1069 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LXXVI/1070/23

W sprawie: powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

Nr uchwały: LXXVI/1070/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1069/23

W sprawie: pozbawienia części ulicy Józefa Marjańskiego kategorii drogi gminnej

Nr uchwały: LXXVI/1069/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1068/23

W sprawie: szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Nr uchwały: LXXVI/1068/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1067/23

W sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

Nr uchwały: LXXVI/1067/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1066/23

W sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok na rzecz Skarbu Państwa

Nr uchwały: LXXVI/1066/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1065/23

W sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku”

Nr uchwały: LXXVI/1065/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1064/23

W sprawie: ustalenia obowiązujących w 2024 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Nr uchwały: LXXVI/1064/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1063/23

W sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy" na lata 2024-2028

Nr uchwały: LXXVI/1063/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1062/23

W sprawie: określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium tego państwa

Nr uchwały: LXXVI/1062/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Uchwała nr LXXVI/1061/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok

Nr uchwały: LXXVI/1061/23

Data uchwalenia: 2023-11-27

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta