Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 529 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XXXVI/529/21

W sprawie: założenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Białymstoku oraz włączenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Białymstoku do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Nr uchwały: XXXVI/529/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/528/21

W sprawie: założenia Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

Nr uchwały: XXXVI/528/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/527/21

W sprawie: likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku

Nr uchwały: XXXVI/527/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/526/21

W sprawie: założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku

Nr uchwały: XXXVI/526/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/525/21

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i Wiejskiej - etap I

Nr uchwały: XXXVI/525/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/524/21

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego)

Nr uchwały: XXXVI/524/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/523/21

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Kawaleryjskie i Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic Witolda Sławińskiego i Kawaleryjskiej

Nr uchwały: XXXVI/523/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/522/21

W sprawie: nadania statutu Białostockiemu Teatrowi Lalek

Nr uchwały: XXXVI/522/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/521/21

W sprawie: nadania statutu Galerii im. Sleńdzińskich

Nr uchwały: XXXVI/521/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/520/21

W sprawie: uchwalenia aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego”

Nr uchwały: XXXVI/520/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/519/21

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

Nr uchwały: XXXVI/519/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Uchwała nr XXXVI/518/21

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

Nr uchwały: XXXVI/518/21

Data uchwalenia: 2021-02-22

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.