Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2024

Dostępne: 1140 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LXXXII/1141/24

W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Nr uchwały: LXXXII/1141/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1140/24

W sprawie: powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów zgłoszonych na ławników

Nr uchwały: LXXXII/1140/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1139/24

W sprawie: uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Białegostoku

Nr uchwały: LXXXII/1139/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1138/24

W sprawie: aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Białegostoku

Nr uchwały: LXXXII/1138/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1137/24

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Skorupskiej

Nr uchwały: LXXXII/1137/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1136/24

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (rejon ul. Św. Jana Chrzciciela i Motylej) - etap II

Nr uchwały: LXXXII/1136/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1135/24

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku w rejonie ulic Ks. A. Syczewskiego i R. Traugutta

Nr uchwały: LXXXII/1135/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1134/24

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku w rejonie ulic Adama Mickiewicza i Jacka Kuronia

Nr uchwały: LXXXII/1134/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1133/24

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

Nr uchwały: LXXXII/1133/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Uchwała nr LXXXII/1132/24

W sprawie: budowy memorium z macew (kenotafu) na terenie Parku Centralnego w Białymstoku

Nr uchwały: LXXXII/1132/24

Data uchwalenia: 2024-03-25

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta

Powrót na początek strony