Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 800 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LV/800/22

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki

Nr uchwały: LV/800/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/799/22

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Nr uchwały: LV/799/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/798/22

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów

Nr uchwały: LV/798/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/797/22

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na czas oznaczony dłuższy, niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także na zawarcie kolejnych umów użyczenia pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej, usytuowanych w budynkach szkół prowadzonych przez Miasto Białystok

Nr uchwały: LV/797/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/796/22

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska położonego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej

Nr uchwały: LV/796/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/795/22

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania

Nr uchwały: LV/795/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/794/22

W sprawie: ustalenia obowiązujących w 2022 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Nr uchwały: LV/794/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/793/22

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 10 – Wygoda

Nr uchwały: LV/793/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/792/22

W sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody

Nr uchwały: LV/792/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Uchwała nr LV/791/22

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości niezabudowanej położonej w Białymstoku

Nr uchwały: LV/791/22

Data uchwalenia: 2022-06-09

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta