Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2014-2018

Dostępne: 739 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XLVIII/737/18

W sprawie: rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamenhofa 17 w Białymstoku na Prezydenta Miasta Białegostoku

Nr uchwały: XLVIII/737/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/736/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLVII/710/18 Rady Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej, usytuowanych w budynkach szkół prowadzonych przez Miasto Białystok

Nr uchwały: XLVIII/736/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/735/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Nr uchwały: XLVIII/735/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/734/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki

Nr uchwały: XLVIII/734/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/733/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Nr uchwały: XLVIII/733/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/732/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa

Nr uchwały: XLVIII/732/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/731/18

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania

Nr uchwały: XLVIII/731/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/730/18

W sprawie: podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Nr uchwały: XLVIII/730/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/729/18

W sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLVII/709/18

Nr uchwały: XLVIII/729/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Uchwała nr XLVIII/728/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036

Nr uchwały: XLVIII/728/18

Data uchwalenia: 2018-03-26

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9+2