2002

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
III/21/02 20.12.2002 powołania Komisji Rewizyjnej
III/20/02 20.12.2002 powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
III/19/02 20.12.2002 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania środków specjalnych w szkołach i innych placówkach oświatowych miasta Białegostoku
III/18/02 20.12.2002 przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
III/17/02 20.12.2002 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
III/16/02 20.12.2002 ustalenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
III/15/02 20.12.2002 podatku od nieruchomości
III/14/02 20.12.2002 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2002 r.
III/13/02 20.12.2002 wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku
III/12/02 20.12.2002 wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku
II/11/02 28.11.2002 zmiany Statutu Miasta Białegostoku
II/10/02 28.11.2002 wynagrodzenia Prezydenta Miasta Białegostoku
II/9/02 28.11.2002 zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A.
II/8/02 28.11.2002 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2002 r.
II/7/02 28.11.2002 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/6/02 28.11.2002 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/5/02 28.11.2002 wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku
I/4/02 20.11.2002 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
I/3/02 20.11.2002 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku
I/2/02 20.11.2002 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Białegostoku
I/1/02 20.11.2002 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku