2010

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
IV/23/10 20.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
IV/22/10 20.12.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stawów Dojlidzkich z terenami przyległymi w Białymstoku
IV/21/10 20.12.2010 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2010 r.
IV/20/10 20.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok
IV/19/10 20.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010r
IV/18/10 20.12.2010 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok
IV/17/10 20.12.2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2021
IV/16/10 20.12.2010 w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok
III/15/10 09.12.2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku
III/14/10 09.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe
III/13/10 09.12.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
III/12/10 09.12.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/11/10 09.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta
III/10/10 09.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki
III/9/10 09.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
III/8/10 09.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sprawych Społecznych i Zdrowia.
III/7/10 09.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
III/6/10 09.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
III/5/10 09.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej
III/4/10 09.12.2010 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów.
III/3/10 09.12.2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
I/2/10 30.11.2010 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Białegostoku
I/1/10 30.11.2010 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku