LI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 marca 2022 r.

Tytuł
LI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 marca 2022 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1. Początek obrad godz. 10.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał. Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 28 marca 2022 r.

 

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad LI sesja RMB - 28 marca 2022 r. (do odczytu) (DOC, 63 KB)

 • Ogloszenie o warunkach odbywania sesji 28 marca 2022 r. (PDF, 59,76 KB)

 • Druk Nr 709 (do odczytu) (PDF, 6,58 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap I

 • Druk Nr 710 (PDF, 2,65 MB)

  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/680/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku

 • Druk Nr 711 (PDF, 901,1 KB)

  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/682/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 4 w Białymstoku

 • Druk Nr 712 (do odczytu) (PDF, 418,92 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 713 (do odczytu) (PDF, 261,93 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości

 • Druk Nr 714 (do odczytu) (PDF, 1,32 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 10 - Wygoda

 • Druk Nr 715 (do odczytu) (PDF, 1,01 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 - Dojlidy Górne

 • Druk Nr 716 (do odczytu) (PDF, 723,98 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 - Dojlidy Górne

 • Druk Nr 717 (do odczytu) (PDF, 228,33 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku

 • Druk Nr 718 (do odczytu) (PDF, 240,95 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022

 • Druk Nr 719 (do odczytu) (PDF, 698,48 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”

 • Druk Nr 720 (do odczytu) (PDF, 248,35 KB)

  projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • Druk Nr 721 (do odczytu) (PDF, 2,42 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i Stromej

 • Druk Nr 722 (do odczytu) (PDF, 2,55 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

 • Druk Nr 723 (do odczytu) (PDF, 619,34 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2040

 • Druk Nr 724 (do odczytu) (PDF, 228,54 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Białymstoku

 • Druk Nr 725 (do odczytu) (PDF, 675,2 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego na rok 2022 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku"

 • Druk Nr 726 (do odczytu) (PDF, 225,03 KB)

  projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Białystok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: