Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 4187 wyników ze wszystkich kategorii.

Posiedzenie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 22 lutego 2018 r.

Posiedzenie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 22 lutego 2018 r.

Kategoria: Rada Miasta

Data utworzenia: 2018-02-16

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 lutego 2018 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 lutego 2018 r.

Kategoria: Rada Miasta

Data utworzenia: 2018-02-16

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 21 lutego 2018 r.

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 21 lutego 2018 r.

Kategoria: Rada Miasta

Data utworzenia: 2018-02-16

Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych, przy ul. Czarnej i ul. Angielskiej.

Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych, przy ul. Czarnej i ul. Angielskiej.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-02-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zawiadomienia spadkobierców.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zawiadomienia spadkobierców.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2018-02-16

budowa- przebudowa ulicy Stanisława Szewko, Wiesława Kazaneckiego oraz ulicy Walerego Wróblewskiego w Białymstoku wraz z budową- przebudową infrastruktury technicznej obręb-01, przy ul. Stanisława Szewko, ul. Wiesława Kazaneckiego, ul. Walerego Wróblewskie...

budowa- przebudowa ulicy Stanisława Szewko, Wiesława Kazaneckiego oraz ulicy Walerego Wróblewskiego w Białymstoku wraz z budową- przebudową infrastruktury technicznej obręb-01, przy ul. Stanisława Szewko, ul. Wiesława Kazaneckiego, ul. Walerego Wróblewskiego i przy ulicy Produkcyjnej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-02-16

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięci 15 kV, obr. 3 przy ul. Ukośnej i Narewskiej w Białymstoku.

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięci 15 kV, obr. 3 przy ul. Ukośnej i Narewskiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-02-16

budowa magistralnej sieci ciepłowniczej i osiedlowej sieci ciepłowniczej, obr. 11 przy ul. Boh. Monte Cassino i Św. Rocha w Białymstoku.

budowa magistralnej sieci ciepłowniczej i osiedlowej sieci ciepłowniczej, obr. 11 przy ul. Boh. Monte Cassino i Św. Rocha w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-02-16

budowa stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowej średniego napięcia 15 kV i linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, obr. 22 przy ul. Dywizjonu 303 (rej. ul. Ciołkowskiego) w Białymstoku.

budowa stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowej średniego napięcia 15 kV i linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, obr. 22 przy ul. Dywizjonu 303 (rej. ul. Ciołkowskiego) w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-02-16

budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, obr. 02 przy ul. Długiej i Gromadzkiej w Białymstoku.

budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, obr. 02 przy ul. Długiej i Gromadzkiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-02-16

Feedback

wynik operacji: 11+9