Aktualności

Dostępne: 8324 wyników ze wszystkich kategorii.

Budowa ulicy Cytrusowej w Białymstoku

Budowa ulicy Cytrusowej w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-09-22

Budowa kanału sanitarnego, na działce nr geodezyjny gr. 1551, obręb-2, przy ul. Studziennej w Białymstoku.

Budowa kanału sanitarnego, na działce nr geodezyjny gr. 1551, obręb-2, przy ul. Studziennej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-09-21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej Elemencik na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk pospolity rosnącego przy ulicy Stanisława Dubois 21 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej Elemencik na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk pospolity rosnącego przy ulicy Stanisława Dubois 21 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-09-18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ulicy Generała Józefa Hallera 34 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jedneg...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ulicy Generała Józefa Hallera 34 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-09-18

Informacja o wywieszonym wykazie przeznaczonego do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Informacja o wywieszonym wykazie przeznaczonego do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-09-18

Oferta Akademii Piłkarskiej "Talent"

Oferta Akademii Piłkarskiej "Talent"

Kategoria: Komunikaty

Data utworzenia: 2020-09-18

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 22 września 2020 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 22 września 2020 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2020-09-18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1,2,3, z lokalami usługowymi wbudowanymi w budynku 2, z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi z zagospodarowaniem terenu wraz z: oświetleniem terenu ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1,2,3, z lokalami usługowymi wbudowanymi w budynku 2, z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi z zagospodarowaniem terenu wraz z: oświetleniem terenu i wewnętrzną instalacją gazową na części działki o nr ew. gr. 566/202 (obręb 18 – Pieczurki) przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-09-18

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-09-18

Wykaz Nr 9/2020 lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wykaz Nr 9/2020 lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-09-17

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.