Aktualności

Dostępne: 7798 wyników ze wszystkich kategorii.

Wystąpienie do Organów opiniujących o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłużenie terminu załatwienia sprawy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Lodow...

Wystąpienie do Organów opiniujących o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłużenie terminu załatwienia sprawy przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Lodowej.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-04-03

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Pod Krzywą z ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku (planowanej drogi gminnej klasy L)

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Pod Krzywą z ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku (planowanej drogi gminnej klasy L)

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-04-03

Wykaz nr 5/2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nr 5/2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-04-03

Zmiana terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zmiana terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-04-01

Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Ciepłej 3

Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Ciepłej 3

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-03-31

Oferta Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku realizacji zadania publicznego pt. Festyn Rodzinny „Śpiewajmy razem”

Oferta Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku realizacji zadania publicznego pt. Festyn Rodzinny „Śpiewajmy razem”

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-03-30

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji ściany lakierniczej wraz ze stanowiskiem obróbki mechanicznej metali, przy ul. Nowowarszawskiej.

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji ściany lakierniczej wraz ze stanowiskiem obróbki mechanicznej metali, przy ul. Nowowarszawskiej.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-03-30

Zawiadomienie zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Biał...

Zawiadomienie zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) jako działka nr 1867/32 o pow. 0,3226 ha.

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2020-03-30

Zawiadomienie zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Biał...

Zawiadomienie zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) jako działka nr 1886 o pow. 0,8807 ha

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2020-03-30

Feedback