Aktualności

Dostępne: 9063 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynku handlowego, miejsc parkingowych naziemn...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynku handlowego, miejsc parkingowych naziemnych, przy ul. Lodowej

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-03-04

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Dział Produkcji Wody Pietrasze, Dział Produkcji Wody Jurowce, Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - dział Produkcji Wody Pietrasze, Dział Produkcji Wody Jurowce, Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-04

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Szkoła Podstawowa nr 21, Sklep metalowy, Szkoła Podstawowa nr 51

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Szkoła Podstawowa nr 21, Sklep metalowy, Szkoła Podstawowa nr 51

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-04

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - wodociąg Białystok

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - wodociąg Białystok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-04

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, Szkoła Podstawowa nr 12

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, Szkoła Podstawowa nr 12

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-04

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Dział Produkcji Wody Pietrasze, Dział Produkcji Wody Jurowce

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Dział Produkcji Wody Pietrasze, Dział Produkcji Wody Jurowce

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-04

Budowa drogi dojazdowej w ulicy Narewskiej i Świętokrzyskiej, na działkach nr geodezyjny gr. 68/4, 209/2, 211/1, 211/2, 213/55, 215, 313/1, 313/3, 313/4, obręb-3, przy ul. Narewskiej i ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku.

Budowa drogi dojazdowej w ulicy Narewskiej i Świętokrzyskiej, na działkach nr geodezyjny gr. 68/4, 209/2, 211/1, 211/2, 213/55, 215, 313/1, 313/3, 313/4, obręb-3, przy ul. Narewskiej i ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-03-04

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: DAR-V.6740.2.7.2020 odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 29.01.2020 r., znak: DAR-V.6740.2.12.2019, Nr 57/2020 udzielającej Prezydentowi Miasta Białegostoku zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: DAR-V.6740.2.7.2020 odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 29.01.2020 r., znak: DAR-V.6740.2.12.2019, Nr 57/2020 udzielającej Prezydentowi Miasta Białegostoku zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cytrusowej w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-03-04

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 6, 7, 8, z garażem podziemnym i parkingami naziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: z instalacjami doziemnymi – oświetlenia terenu i ka...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 6, 7, 8, z garażem podziemnym i parkingami naziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: z instalacjami doziemnymi – oświetlenia terenu i kanalizacji deszczowej oraz instalacjami wentylacji mechanicznej i oddymiającej na części działki o nr ew. gr. 235/14 (obręb 12 – Białostoczek Południe) przy ul. Władysława Bełzy w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-03-04

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku przy ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku .

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku przy ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku .

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-03-03

Informacja o wywieszonym wykazie nr 21/2021

Informacja o wywieszonym wykazie nr 21/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-03

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ w Białymstoku o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej znak: WOOŚ.420.23.2018.KW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polega...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ w Białymstoku o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej znak: WOOŚ.420.23.2018.KW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676 - ul.Wł.Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-03-03

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.