Aktualności

Dostępne: 8937 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2023-09-21

Wykaz GU.WN.4510.2.14.2023 lokali użytkowych oraz miejsca parkingowego przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym

Wykaz GU.WN.4510.2.14.2023 lokali użytkowych oraz miejsca parkingowego przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2023-09-21

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2023-09-21

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu i magazynowaniu przepracowanego oleju roślinnego przy ulicy Produkcyjnej w Białymstoku.

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu i magazynowaniu przepracowanego oleju roślinnego przy ulicy Produkcyjnej w Białymstoku.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2023-09-20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment A, B, C, D) z lokalem usługowo-handlowym przy ul. Pietkiewicza.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment A, B, C, D) z lokalem usługowo-handlowym przy ul. Pietkiewicza.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2023-09-19

Informacja o wywieszonym wykazie nr 69/2023

Informacja o wywieszonym wykazie nr 69/2023

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2023-09-19

Obwieszczenie o przekazaniu do SKO odwołania od decyzji środowiskowej z dnia 4 września 2023 r. znak: DOŚ-II.6220.28.2023

Obwieszczenie o przekazaniu do SKO odwołania od decyzji środowiskowej z dnia 4 września 2023 r. znak: DOŚ-II.6220.28.2023

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2023-09-19

Obwieszczenie o decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Zachodniej 32 w Białymstoku

Obwieszczenie o decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Zachodniej 32 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2023-09-19

Obwieszczenie o decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Dalekiej 3 w Białymstoku

Obwieszczenie o decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Dalekiej 3 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2023-09-19

Budowa Centrum Przechowalniczo - Dystrybucyjnego przy ul. Dywizjonu 303 w Białymstoku

Budowa Centrum Przechowalniczo - Dystrybucyjnego przy ul. Dywizjonu 303 w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2023-09-19

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: