Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 4711 wyników ze wszystkich kategorii.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zawiadomienia spadkobierców

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zawiadomienia spadkobierców

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2018-05-22

Obwieszczenie znak DOŚ-II.6220.69.2017 dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i drobnego handlu w parterze, z...

Obwieszczenie znak DOŚ-II.6220.69.2017 dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i drobnego handlu w parterze, z wbudowanymi garażami, parkingami naziemnymi i podziemnymi (o wysokości do 21 m), drogami wewnętrznymi, budowlami (m.in. mury oporowe) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Białymstoku w rejonie ulic Nowowarszawskiej i Stawowej nr ewid. gruntów 34, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92/1, 92/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99 obręb 21 (Dojlidy)

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-05-22

Obwieszczenie znak DOŚ-II.6220.35.2017 dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Centrum Handlowo – Rekreacyjno – Usługowego Atrium Biała w Białymstoku polegającej na zmianie układu przestrze...

Obwieszczenie znak DOŚ-II.6220.35.2017 dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Centrum Handlowo – Rekreacyjno – Usługowego Atrium Biała w Białymstoku polegającej na zmianie układu przestrzenno – funkcjonalnego fragmentu pasażu oraz lokali handlowo – usługowych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz rozbudową nad istniejącym parkingiem dodatkowej powierzchni handlowo – usługowej i wielokondygnacyjnego parkingu otwartego wraz z rampą zewnętrzną i jednoprzestrzenną halą wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na nieruchomości położonej przy ul. Czesława Miłosza 2 w Białymstoku na działkach o nr ewid. gr. 2204/5, 2204/6, 2204/7, 2204/2, 2204/3, 2204/8, 2219/1, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219/4, 2207 - obręb 11 oraz 2, 4/1, 5, 10/1, 11/7, 12/1, 13/1, 14/1, 14/2, 15, 23/1, 24/1, 25/1, 27/13, 28/10, 1/6, 3/1, 1021/1 – obręb 10

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-05-22

Obwieszczenie znak DOŚ-I.6131.251.2018 dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Wincentego Witosa 15 w Białymstoku, na działce nr geod. 1037/13, obręb 4 – Starosielce Płn.

Obwieszczenie znak DOŚ-I.6131.251.2018 dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Wincentego Witosa 15 w Białymstoku, na działce nr geod. 1037/13, obręb 4 – Starosielce Płn.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-05-22

Obwieszczenie znak DOŚ-I.6131.252.2018 dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Upalnej 20 w Białymstoku, na działce nr geod. 1009/88, obręb 4 – Starosielce Płn.

Obwieszczenie znak DOŚ-I.6131.252.2018 dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Upalnej 20 w Białymstoku, na działce nr geod. 1009/88, obręb 4 – Starosielce Płn.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-05-22

Obwieszczenie znak DOŚ-I.6131.255.2018 dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Łagodnej 5 w Białymstoku, na działce nr geod. 1752, obręb 2 – Wysoki Stoczek

Obwieszczenie znak DOŚ-I.6131.255.2018 dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Łagodnej 5 w Białymstoku, na działce nr geod. 1752, obręb 2 – Wysoki Stoczek

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-05-22

budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi, obr. 3 przy ul. H. Ordonówny, Wierzbowej, W. Broniewskiego w Białymstoku.

budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi, obr. 3 przy ul. H. Ordonówny, Wierzbowej, W. Broniewskiego w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-05-22

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obr.14 przy ul. Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Pużaka, Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Białymstoku.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obr.14 przy ul. Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Pużaka, Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-05-22

budowa sieci wodociągowej, obr. 24 przy ul. Krzywej w Białymstoku.

budowa sieci wodociągowej, obr. 24 przy ul. Krzywej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-05-22

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-05-22

Feedback

wynik operacji: 10*2