Samodzielny Szpital Miejski im.PCK

Adres i dane kontaktowe:

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79
telefon sekretariat: 85 664 85 19
telefon izba przyjęć: 85 664 85 16
fax: 85 664 85 19
adres e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl
strona jednostki: www.szpitalpck.bialystok.pl
strona BIP: http://bip.szpitalpck.pl/

Dyrektor zakładu:

Dyrektor - Agnieszka Uszyńska

Przewodniczący Rady Społecznej:

Adam Kurluta

Zadania/Cele:

Podstawowym celem Szpitala jest zapewnienie opieki stacjonarnej chorym wymagającym leczenia szpitalnego oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie zapobiegania, leczenia i rehabilitacji chorób wewnętrznych.

Do zadań Szpitala należy:

  • udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych;
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć i placówkach specjalistycznych Szpitala;
  • prowadzenie rehabilitacji leczniczej;
  • udzielenie świadczeń konsultacyjnych z zakresu chorób wewnętrznych;
  • prowadzenie badań diagnostycznych dla potrzeb lecznictwa;
  • prowadzenie analizy stanu zdrowia pacjentów;
  • prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie zatrudnionych pracowników;
  • prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
  • prowadzenie poradni specjalistycznych.

Dodatkowe informacje:

Rejestr ZOZ prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego - Nr 20-00243
KRS: nr 0000002252w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 966-15-02-648
REGON: 050692045

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony