Galeria im. Sleńdzińskich

Nazwa Galeria im. Sleńdzińskich
Adres 15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24A
Dane kontakowe

tel.: 85 651 76 70
www.galeriaslendzinskich.pl/

Strona BIP: http://galeriaslendzinskich.pl/bip/

Dyrektor \ kierownik zakładu mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska
Dodatkowy opis  Celem działania Galerii jest:
 1.  upowszechnianie i udostępnianie zbiorów i spuścizny rodu Sleńdzińskich, dokumentujących kulturę Kresów Wschodnich;
 2. prezentowanie dorobku i historii lokalnego środowiska artystycznego.
Zadania \ Cele Do podstawowych zadań Galerii należy:
 1. prezentowanie dorobku artystycznego rodu Sleńdzińskich oraz lokalnych twórców;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechnieniowej;
 3. gromadzenie i opracowywanie dóbr kultury z zakresu swojej działalności.
Do zadań szczegółowych Galerii należy:
 1. organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
 2. inwentaryzacja, katalogowanie oraz zabezpieczenie i konserwacja gromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
 3. gromadzenie i opracowywanie dokumentacji związanej z charakterem działalności;
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej przy współpracy z jednostkami oświatowymi i organami administracji, w celu rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 5. współpraca z instytucjami o podobnych celach przy realizacji projektów i przedsięwzięć kulturalnych;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.