Galeria im. Sleńdzińskich

Adres i dane kontaktowe:

15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24A
telefon: 85 651 76 70
strona jednostki: www.galeriaslendzinskich.pl/
strona BIP: http://galeriaslendzinskich.pl/bip/

Dyrektor jednostki:

Jolanta Szczygieł-Rogowska

Cele/zadania:

Zakres działalności Galerii obejmuje:
1) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
2) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;
3) inwentaryzowanie, katalogowanie oraz zabezpieczenie i konserwację gromadzonych zbiorów i materiałów
dokumentacyjnych, oraz ich opracowywanie;
4) wspieranie i prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej oraz prowadzenie działań
popularyzatorskich w tym zakresie;
5) opracowywanie i upowszechnianie publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu swojej działalności;
6) wydawanie i upowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności;
7) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i upowszechniających kulturę;
8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami pozarządowymi,
mediami, oraz innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury i twórcami indywidualnymi w zakresie
prowadzonej działalności.

Dodatkowy opis:

Celem działania Galerii jest: upowszechnianie i udostępnianie zbiorów i spuścizny rodu Sleńdzińskich, dokumentujących kulturę Kresów Wschodnich; prezentowanie dorobku i historii lokalnego środowiska kulturalnego i artystycznego; prezentowanie najważniejszych dokonań fotografii, zarówno współczesnej, jak i historycznej oraz gromadzenie dóbr kultury oraz dokumentacji z zakresu swojej działalności.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony