Białostocki Teatr Lalek (BTL)

Adres i dane kontaktowe:

15-875 Białystok, ulica Kalinowskiego 1
telefon: 85 742 50 31
telefon/fax: 85 742 86 31
strona jednostki: www.btl.bialystok.pl
strona BIP: http://btl.nowybip.pl/

Dyrektor jednostki:

dr Jacek Malinowski

Zadania/Cele:

Zakres działalności Teatru obejmuje:
1) przygotowanie i popularyzację przedstawień, w oparciu o zespoły własne;
2) współpracę z innymi teatrami w kraju i za granicą w zakresie wymiany twórców, zespołów i przedstawień;
3) udział w festiwalach, konkursach, przeglądach krajowych i zagranicznych;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej, upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru;
5) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, w tym festiwali teatralnych;
6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, szkołami teatralnymi, organizacjami
pozarządowymi, instytucjami oświatowymi, innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury i twórcami
indywidualnymi w zakresie prowadzonej działalności;
7) dokumentowanie działalności Teatru i gromadzenie zbiorów archiwalnych;
8) prowadzenie działalności wystawienniczej oraz wydawniczej.

Dodatkowy opis

Teatr jest powołany do prowadzenia teatralnej działalności artystycznej, z udziałem zawodowych twórców i wykonawców.
Celem działania Teatru jest tworzenie i prezentacja przedstawień, a także upowszechnianie kultury, a w szczególności kultury teatralnej.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony