Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego dalej CeSIP

Przedmiot zamówienia
Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego dalej CeSIP
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
BKM-I.271.9.2019
Termin składania ofert
2020-09-24
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Przemysław Kowalewski tel. 85 - 879 69 88

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.