Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej.

Tytuł
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: