"Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej"

Przedmiot zamówienia
"Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej"
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IX.271.1.2020
Termin składania ofert
2020-02-24
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Elżbieta Rozkładaj tel. 85 869 61 78, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. 85 869 62 70

Feedback