Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 264

W sprawie
wydatków poniesionych na promocję Miasta Białegostoku w latach 2006 - 2018
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 264
Data złożenia
2020-02-10
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Feedback