Interpelacje i zapytania

Dostępne: 247 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 248

W sprawie: naprawy nawierzchni ul. Szczyglej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 248

Data złożenia: 2020-01-17

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 247

W sprawie: zamontowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Ciołkowskiego

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 247

Data złożenia: 2020-01-20

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Jamróz

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 246

W sprawie: problemów w spółce KPKM Białystok

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 246

Data złożenia: 2020-01-15

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Agnieszka Małgorzata Rzeszewska

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 245

W sprawie: możliwości przeprowadzenia szkoleń mających na celu zaznajomienie mieszkańców z odgórną metodą palenia w piecu, która pozwala na spalanie paliwa stałego w sposób ekonomiczny i ekologiczny

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 245

Data złożenia: 2020-01-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 244

W sprawie: zatrudnienia obecnego kierownika do spraw promocji w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznego Michała Podbielskiego

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 244

Data złożenia: 2020-01-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 243

W sprawie: instalacji odłowni dzików na terenie miasta Białegostoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 243

Data złożenia: 2020-01-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 242

W sprawie: udzielenia informacji dot. negocjacji w sprawie nabycia do zasobów Gminy Białystok nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie 18 - Pieczurki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 242

Data złożenia: 2020-01-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 241

W sprawie: odstąpienia od podwyżek cen odbioru odpadów komunalnych oraz dokonania rzetelnej analizy finansowej mającej na celu zmianę obecnej metody naliczania opłat

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 241

Data złożenia: 2020-01-20

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 240

W sprawie: rozszerzenia oferty rekreacyjnej boiska do koszykówki przy ul. św. A Boboli

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 240

Data złożenia: 2019-12-12

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Karol Konrad Masztalerz

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 239

W sprawie: poprawienia widoczności na wyjeździe z ul. Barszczańskiej w ulicę Klepacką

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 239

Data złożenia: 2019-12-12

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Karol Konrad Masztalerz

Feedback