Interpelacje i zapytania

Dostępne: 483 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 488

W sprawie: ul. Dzielnej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 488

Data złożenia: 2021-03-16

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 487

W sprawie: montażu lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Trawiastej na ul. Kazimierza Wielkiego

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 487

Data złożenia: 2021-02-25

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Ancipiuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 486

W sprawie: problemów zachodzących na prywatnej ulicy J. K. Puchalskiego (osiedle Bagnówka) i możliwości pozyskania jej do zasobów Gminy Białystok

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 486

Data złożenia: 2021-02-25

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Zbigniew Tomasz Klimaszewski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 485

W sprawie: usunięcia znaku ograniczenia prędkości na ul. Klepackiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 485

Data złożenia: 2021-02-23

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Karol Konrad Masztalerz

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 484

W sprawie: przyspieszenia realizacji przejścia dla pieszych na ul. Klepackiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 484

Data złożenia: 2021-02-23

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Karol Konrad Masztalerz

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 483

W sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 483

Data złożenia: 2021-02-17

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 482

W sprawie: kar umownych naliczanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych podczas zimowego utrzymania Miasta Białegostoku w latach 2014 - 2021

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 482

Data złożenia: 2021-02-11

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 481

W sprawie: zimowego utrzymania Miasta Białegostoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 481

Data złożenia: 2021-02-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 480

W sprawie: zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 480

Data złożenia: 2021-02-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 479

W sprawie: zabezpieczeń przeciwpożarowych w archiwum Urzędu Miasta

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 479

Data złożenia: 2021-02-10

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 478

W sprawie: odśnieżania chodników

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 478

Data złożenia: 2021-02-10

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 477

W sprawie: poprawy dostępności cyfrowej strony internetowej miasta Białystok dla osób niepełnosprawnych

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 477

Data złożenia: 2021-02-10

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.