Młodzieżowa Rada Miasta

Informacja

Obecna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta kończy się 30 września 2020 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegotoku z dnia 8 września 2020 r. ogłoszony został kalendarz wyborczy dla wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miasta.

W załączeniu Uchwała Rady Miasta Białystok Nr VIII/128/1 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Białystok i nadania jej statutu oraz Zarzadzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie ogłoszenia kalendarza wyborczego dla wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miasta Białystok.

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Białystok 

 1. Paweł Chomański
 2. Damian Dembowski
 3. Mateusz Feszler - Przewodniczący Rady
 4. Jacek Grzybowski - Sekretarz
 5. Karol Jamróz - Wiceprzewodniczący Rady
 6. Patryk Kaszewski
 7. Aniela Kossakowska
 8. Karolina Kuczyńska
 9. Julia Nietupska
 10. Kamil Ryś
 11. Ewa Tatarczyk
 12. Krystian Wodzielak 
 13. Grzegorz Zalewski - Wiceprzewodniczący Rady
 14. Dawid Zieliński - Wiceprzewodniczący Rady

 

Kontakt:

Biuro Rady Miasta
Przemysław Zadykowicz - Koordynator
tel. 85 8696912
e - mail: pzadykowicz@um.bialystok.pl