Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 251

W sprawie
udzielenia informacji i podjęcia działań zmierzających do budowy dojazdu do nieruchomości położonych przy ul. Brzegowej i przesunięcia stacji transformatorowej zlokalizowanej na ww. ulicy
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 251
Data złożenia
2020-01-24
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback